Program rządowy dla szkół Aktywna tablica – co musisz wiedzieć

Czym jest program „Aktywna tablica”?

„Aktywna tablica” to program stworzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który nakierowany jest na rozwój placówek szkolnych. W ramach programu szkoły podstawowe mogą zostać wyposażone w dodatkowy sprzęt elektroniczny, taki jak tablice interaktywne, interaktywne monitory dotykowe, zaawansowane głośniki czy projektory. Wedle założeń programu uczniowie i nauczyciele powinni w ten sposób nabierać dodatkowych umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń. Według ustaleń Rady Ministrów, program został przewidziany na lata 2017 – 2019 i przeprowadzany jest w trzech turach.

Jak działa dofinansowanie?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że program działa na zasadzie tylko dofinansowania danego sprzętu wybranego przez szkoły. Nie pokrywa całości zakupów. Na cały program przewidziane jest 279 mln 316 tys. zł. Większość pieniędzy, czyli 279 mln zł pochodzi z budżetu państwa. 80% finansowania pochodzi z budżetu państwa, natomiast 20% z wkładu własnego danej placówki szkolnej. Program obejmuje nie tylko szkoły krajowe, ale również szkoły działające za granicą, ale spełniające odpowiednie warunki.

Jednak nie tylko wkład własny jest kluczowy dla uzyskania dofinansowania. Dana placówka szkolna musi również dysponować dostępem do Internetu na poziomie przynajmniej 30 MB/s. W innym przypadku szkoła nie może się ubiegać o pieniądze. Jednak można uzyskać wsparcie finansowe z programu, jeśli władze danej szkoły zobowiążą się do uzyskania odpowiedniego łącza internetowego do końca 2019 roku. Internet powinien być dostępny dla uczniów również poza zajęciami lekcyjnymi.

Według ustaleń Rady Ministrów, program „Aktywna tablica” powinien objąć łącznie około 15 580 szkół. Ilość szkół otrzymujących dofinansowanie jest rozłożona na trzy lata. W 2017 było to do 5 582 szkół, w 2018 planowane było dofinansowanie 4 999 szkół i tyle samo na rok 2019.

Kwoty dofinansowania

Każda szkoła podstawowa, której władze złożą wniosek o dofinansowanie może otrzymać maksymalnie 14 tys. zł. W takim przypadku szkoła zobowiązana jest wnieś wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. W ten sposób wartość sprzętu kupionego przez szkoły powinna oscylować w granicach 17,5 tys. zł.    

Jakie szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie?

O środki z programu Aktywna tablica mogą ubiegać się zarówno szkoły podstawowe publiczne, jak i niepubliczne. Program obejmuje również szkoły artystyczne, ale tylko te realizujące również kształcenie ogólne w zakresie ustalonym przez Ministerstwo Edukacji. Dodatkowo o przynależność do programu mogą się ubiegać placówki podstawowe publiczne, działające w zakładach poprawczych i schroniskach dla osób niepełnoletnich, znajdujących się pod władzą Ministra Sprawiedliwości.  

Placówki zagraniczne o profilach kształcenia ogólnego, które mogą składać wnioski o dofinansowanie, to wszelkie szkoły działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

Wnioski o udział w programie „Aktywna tablica”

Wnioski o dofinansowanie można ściągnąć bezpośrednio ze strony internatowej należącej do Ministerstwa Edukacji.  Po wypełnieniu wniosku należy go przesłać do odpowiedniej placówki i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, zakupić sprzęt najpóźniej do 31 grudnia danego roku.

Trudnością, jaka może napotkać osoba wypełniająca wniosek jest, przede wszystkim, poprawna kalkulacja kosztów. We wniosku powinna znajdować się określona kwota za sprzęt, jego rodzaj i ilość. Ważnym czynnikiem związanym z akceptacją wniosku jest stosunek liczby sal lekcyjnych do ilości zakupionego sprzętu oraz dokładny opis, w jaki sposób zostaną wykorzystane dodatkowe urządzenia elektroniczne. Wpływ na przyjęcie wniosku ma również opis znajdującego już w szkołach sprzętu.

Wniosek powinien został wypełniony dokładnie, zwłaszcza w kwestii ilości i rodzaju urządzeń, ponieważ po zakończeniu kwalifikacji nie ma możliwości wprowadzenia zmian. Zmianie mogą ulec tylko koszty oraz parametry wybranego sprzętu (np. zakup sprzętu o lepszych parametrach).

Wyznaczniki dotyczące sprzętu

W ramach programu „Aktywna tablica” władze szkół podstawowych mogą zakupić tablice interaktywną, projektor, głośniki lub inne urządzenia przekazujące dźwięk oraz interaktywne monitory o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 55 cali.

Aby dofinansowanie zostało udzielone, należy wybrać sprzęt posiadający deklaracje CE (spełnia dyrektywy Unii Europejskiej) oraz certyfikat ISO 9001 dla producenta. Dany rodzaj sprzętu i oprogramowania zakupiony w większej niż jeden ilości, powinien pochodzić od tego samego producenta. Oczywiście sprzęt powinien być nowy, zawierać instrukcję w języku polskim (chyba, że urządzenia zamawiane są przez szkołę za granicą) oraz posiadają okres gwarancji nie mniejszy niż 2 lata.

Natomiast dostawcy sprzętu oraz oprogramowania zobowiązani są do złożenia sprzętu i zintegrowania go z infrastrukturą szkoły. Dodatkowo umowa z danym dostawcą lub producentem zobowiązuje go do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli z obsługi zakupionych urządzeń i programów.