Anställda från Polen - är det värt att anställa dem?

Anställda från Polen – är det värt att anställa dem?

Anställda från Polen utgör en växande yrkesgrupp i Polen. Vissa människor vill stanna permanent i Sverige, för andra är vårt land bara ett stopp på vägen mot väst. Anställda från Polen utgör den stora majoriteten av alla utlänningar som arbetar med oss. Anställda från Polen – i vilka sektorer är de…