Pracownicy ze Wschodu – czy warto ich zatrudniać?

Pracownicy ze Wschodu stanowią coraz większą grupę zawodową na terenie Polski. Są to osoby z Ukrainy, Białorusi, Dalekiego Wschodu (na przykład Wietnamu), a także przedstawiciele innych nacji. Niektórzy chcą pozostać w Polsce na stałe, dla innych nasz kraj jest tylko przystankiem w drodze na Zachód.

Pracownicy ze Wschodu stanowią zdecydowaną większość spośród wszystkich obcokrajowców podejmujących u nas pracę.

Pracownicy ze Wschodu – w jakich sektorach znajdują zatrudnienie?

Pracownicy ze Wschodu najczęściej znajdują swoje miejsce w takich sektorach jak rolnictwo, ogrodnictwo, budownictwo, przemysł stoczniowy, produkcja, handel, prace sezonowe. Coraz częściej jednak pracownicy ze Wschodu są zatrudniani także jako specjaliści na dłuższe okresy i wówczas stają się pełnoprawną konkurencją dla Polaków.

Pracownicy ze Wschodu, posiadający specjalistyczne wykształcenie lub doświadczenie w danej branży, są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Ich rekrutacją zajmują się jedynie wyspecjalizowane agencje pracy. Wówczas to one odpowiadają także za odpowiednie certyfikaty i świadectwa swoich pracowników, którzy dzięki temu legalnie mogą wykonywać swój zawód także w Polsce.

Pracownicy ze Wschodu mieszkający w Polsce na stałe

Od kilku lat zauważyć można duży napływ do Polski zagranicznych studentów – zwłaszcza z Ukrainy. Młodzi ludzie doceniają jakość wykształcenia możliwego do uzyskania na polskich uczelniach. Także z naszym krajem wiążą oni swoją przyszłość. Studenci po ukończeniu studiów w Polsce szukają pracy. Są to w pełni legalni pracownicy ze Wschodu, często mający odpowiedni wykształcenie do zajmowania specjalistycznych stanowisk.

Wiele osób chce także w naszym kraju zamieszkać na stałe i pragnie sprowadzić tutaj swoje rodziny.

Pracownicy ze Wschodu sezonowi

Przeciwległą szalę do pracowników stałych zajmują pracownicy sezonowi (tymczasowi). Przyjeżdżają oni do Polski przede wszystkim w celach zarobkowych. W swojej ojczyźnie zostawiają rodziny, dlatego najbardziej są oni zainteresowani bardziej krótkoterminowymi kontraktami i pracami sezonowymi, na przykład w rolnictwie.

Pracownicy ze Wschodu mogą być zatrudniani na podstawie tak zwanego leasingu pracowników. Wyspecjalizowane agencje pracy oferują leasing pracowników z różnych sektorów, dzięki czemu możliwe jest zyskanie korzystnych warunków umowy. W ten sposób pracownicy ze Wschodu są zatrudniani legalnie, a firma jest odpowiedzialna za załatwienie wszelkich formalności związanych z ich obecnością w kraju, na przykład związanych z wizami. Tacy pracownicy odprowadzane mają ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Niektóre firmy, które zajmują się leasingiem pracowników, w zależności od konkretnych okoliczności zajmują się również zapewnieniem zakwaterowania i wszelkich udogodnień. Pracownicy ze Wschodu dzięki temu mogą zamieszkać w miejscu znajdującym się w pobliżu swojego miejsca pracy.

Tymczasowi pracownicy ze Wschodu są najczęściej bardzo mobilni, dlatego jest to doskonałe rozwiązanie dla firm, które znajdują się poza dużymi miastami i mają problem ze znalezieniem lokalnych pracowników.

W jaki sposób wybrać agencję pracy?

Decydując się na zatrudnienie pracowników z zagranicy, istotne jest wybranie profesjonalnej agencji pracy. Najlepiej, jeżeli dana firma specjalizuje się w zatrudnianiu pracowników ze Wschodu. Jej pracownicy powinni posługiwać się językiem rosyjskim (ukraińskim), by stanowić także pośrednictwo dla pracowników, którzy niekoniecznie znają dobrze język polski.

Agencja pracy zajmuje się również rekrutacją pracowników. Oznacza to, że przedsiębiorstwo daje konkretne zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie i na podstawie tych wytycznych dobierane są osoby zapraszane do pracy. Niektóre spośród firm tego typu oferują także ubezpieczenie dla pracujących za ich pośrednictwem osób, obejmujących również ewentualne poczynione przez nich szkody. Duża agencja ma stałych pracowników, którzy pracują za jej pośrednictwem już od lat. Są to sprawdzeni pracownicy ze Wschodu, dlatego pracodawca może być pewien swoich korzyści.

Pracownicy ze Wschodu coraz częściej szukają zatrudnienia w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza naszych sąsiadów pochodzących z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Ten trend przynosi sporo korzyści, ponieważ pracownicy ze Wschodu uzupełniają lukę w zatrudnieniu, pracując przede wszystkim przy pracach fizycznych, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa. Jednocześnie ich bliskość kulturowa sprawia, że dobrze aklimatyzują się oni w Polsce i dosyć szybko uczą się oni języka polskiego. Dzięki temu mogą pracować także w bezpośrednim kontakcie z klientami.

W Polsce liczba osób zdolnych do pracy zmniejszyła się nawet o pięć milionów. Z jednej strony nasze społeczeństwo się starzeje, a z drugiej – wielu Polaków wyjeżdża do pracy za Zachód. W ich miejsce przyjmowani się pracownicy ze Wschodu. Są to osoby najczęściej zajmujące stanowiska niższego szczebla, ale nie brakuje wśród nich także specjalistów. To dobry pomysł dla pracodawców na znalezienie osób chętnych do pracy, które jednocześnie starannie wykonują powierzone im zadania.